Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Iz 52,7

Panie Boże, ze wszystkich stron docierają do nas wiadomości i obrazy ze świata, który ogarnięty jest gniewem, nienawiścią, złem i wszechobecną krzywdą. Dziękujemy Ci za słowa Izajasza, które stanowią dla nas nadzieję i pewność tego, że nigdy nas nie opuścisz. Tak jak wspierałeś Izraelitów w czasie ucisku, będziesz z nami, gdy nadejdzie godzina naszej próby. Prosimy Cię, abyś w takich momentach obdarzał pokojem, pomógł się wyzwolić od naszych lęków, niepewności, obaw. Nawet wtedy, gdy wydają się nam całkowicie uzasadnione. Chcemy być posłańcami pokoju. Swoją postawą świadczyć o tym, że Ty jesteś naszym Zbawicielem i królem. To Ty sprawiasz, że czujemy się w Twoich oczach wyjątkowi. Dziękujemy Ci za to. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło