Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

List Pawła do Galacjan 3,26

Żaden człowiek nie jest w stanie znieść w swym sumieniu oskarżeń diabła, chyba że ma jakąś szczególną pomoc i wzmocnienie. Diabeł jest przemyślny, gdy przekonuje, gdyż czyni to krótko, nie zanudzając, szukając okazji, gdy człowiek jest sam. Przedstawia mu prawdę, której nie sposób zaprzeczyć, mianowicie, że zgrzeszyliśmy i ma na to dwu świadków poza wszelkim podejrzeniem: przykazanie Boże i nasze sumienie. Nie mogę temu zaprzeczyć. Gdy jednak to potwierdzę, jak i powinienem, to znajdę się we władzy śmierci i diabła. Ale on jest kłamcą, gdy nakłania mnie, bym zwątpił. W takiej chwili potrzebuję ratunku i pomocy z nieba, czy to w postaci Słowa Bożego przyniesionego przez brata, czy przez Ducha Świętego, który sam w twym sercu przypomina ci to zewnętrzne Słowo i mówi: „diabeł wprawdzie uzyskał od ciebie to «tak», ale ty teraz zwróć się jak św. Piotr do Chrystusa, który twoje «tak» przekreślił swoją krwią i dłużej ci ono nie zagraża”. Możesz teraz powiedzieć: „jestem grzesznikiem poza Chrystusem, w Chrystusie już nie jestem grzesznikiem – gdyż On zgładził moje grzechy swoją krwią”.