Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Rz 10,9

Panie Jezu, wybrałeś mnie i powołałeś do bycia w Twoim Kościele. Od zawsze do Ciebie należę i pragnę o tym opowiadać w mojej rodzinie, w mojej parafii, w gronie mych przyjaciół i znajomych. Próbuję swoim życiem świadczyć o mojej przynależności do Ciebie. Próbuję najpiękniej jak potrafię wyznawać, że jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem. Uczę się tego, by miłością odpowiadać na Twoją miłość, bo Ty dla mnie na Golgocie tak wiele wycierpiałeś! Dla mnie pokonałeś śmierć i jako Zmartwychwstały obiecałeś, że będziesz z nami zawsze aż do skończenia świata. Dziękuję, że jesteś żyjącym Bogiem, który na co dzień towarzyszy mi w mej ziemskiej pielgrzymce, a kiedyś otworzy drzwi swego Królestwa i obdaruje mnie zbawieniem. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło