I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

Objawienie Jana 12,4

Diabłu bardzo zależy na tym, by zgubić młodzież. Czy zatem zezwoli i dopuści, by młodzież była dobrze wychowywaną Doprawdy, byłby głupcem, gdyby swe bogactwo zaniedbał i umożliwiał jej wzrost – w ten sposób jego sprawa bardzo szybko by upadła, jak się też dzieje, gdy traci on swój najsmaczniejszy kąsek – miłą młodzież. Dlatego szatan postępuje mądrze i korzystnie dla swego królestwa, gdy młode stadko utrzymuje przy sobie. Gdy ma je w swym posiadaniu, to ono wzrasta i pozostaje jego, a kto chciałby mu cokolwiek odebrać? On zaś zostawia wtedy świat w spokoju. Dlatego gdy chce mu się wyrządzić szkodę, która mu rzeczywiście dopiecze, to można to uczynić przez młodzież, która rośnie w poznaniu Boga, rozgłasza Słowo Boże i naucza innych.