[...] miłosierdzie góruje nad sądem.

List Jakuba 2,13

Pozostać w Królestwie łaski oznacza nie wątpić w Bożą łaskę i odpuszczenie grzechów, jak wielkimi by one nie były, ale rozumem i sumieniem mocno trwać przy tym, że tu jest łaska i odpuszczenie, choćby gniew Boży i całe stworzenie chciały mnie pożreć, a me własne sumienie podpowiadało mi, że łaska się skończyła i Bóg nie chce mi odpuścić. Wtedy łaska góruje ponad wszystkim. Kto tego nie umie, dla tego pozostaje sąd bez łaski, łaska zostaje unicestwiona, a panowanie przejmuje sąd, przynosząc śmierć i potępienie. Tam, gdzie góruje łaska, tam sąd traci swą władzę, a panuje tylko łaska, przynosząc życie wieczne i zbawienie.