Wtedy pytali go: Kimże Ty jesteś? Jezus odpowiedział im: Po co Ja w ogóle mówię do waś

Ewangelia Jana 8,25

Oni najpierw chcieli wiedzieć k i m On jest i nie zważali na to, c o On mówi. Jezus chce, by oni najpierw słuchali – wtedy dowiedzą się, kim On jest. Oznacza to: słuchaj i daj Słowu pierwszeństwo, wtedy na pewno za tym pójdzie i ta wiedza. Jeśli jednak nie słuchasz, to nigdy nie będziesz wiedzieć. Gdyż jest postanowione, że Bóg pozostanie niewidzialny, niepoznawalny i niepojęty, poza jedynie swoim Słowem. Dlatego daremne jest wszystko, co czyni się dla zbawienia poza jego Słowem. Bóg nie chce, by to czyniono, nie chce tego mieć i nie znosi tego. Dlatego zostawił ci swoją księgę, przez którą z tobą rozmawia. I nie po to została napisana, by ją gdzieś porzucono, jakby Bóg chciał przemawiać do myszy pod ławą czy do much na niej. Tę księgę trzeba czytać, rozmyślać nad nią, mówić o niej i zajmować się nią, będąc pewnym, że w niej mówi do nas sam Bóg, a nie anioł czy inne stworzenie.