Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16,16

Wszechmogący Panie Boże, dziękuję za Twój plan zbawienia: za śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza na krzyżu Golgoty. Dziękuję, że minął okres panowania Zakonu, a rozpoczął się czas łaski.

Z wdzięcznością wracam do chwili, w której ulokowałam swoją wiarę w Piśmie Świętym i uchwyciłam się Bożej obietnicy zbawienia. Każdy dzień z Panem potwierdza, że ta decyzja leżała w najlepszym moim interesie. Przyznaję, że moja ludzka natura ma skłonność do upadania, ale silne ramiona Bożego Syna są zawsze gotowe pomóc mi wstać. I choć wciąż nie przestaję się chwiać, to Jego błogosławione uniewinnienie sprawia, że Bóg, Sędzia całej ludzkości, jest moim Ojcem, z którym we właściwym czasie spotkam się w niebie.

Boże Ojcze, dziękuję za możliwość dokonania wyboru, za pewność zbawienia i życia wiecznego w społeczności z Królem królów. Oddaję Ci chwałę, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło