Starajcie się wejść przez ciasną bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.

Ewangelia Łukasza 13,24

A dlaczegóżby nię A dlatego, że nie wiedzą, która to jest ta ciasna brama. Jest nią wiara, która czyni ludzi małymi, nawet ich unicestwia, tak że całkowicie wątpią we wszystkie swoje uczynki i chwytają się tylko samej łaski Boga, i wszystkie inne sprawy poza nią muszą porzucić. Ale kainowi święci (tj. święci na podstawie uczynków – por. I Księga Mojżeszowa 4,3.5) uważają, że wąską bramą są dobre uczynki. Dlatego nie mają się za małych, nie wątpią w siebie, lecz przeciwnie, gromadzą wielkie worki dobrych uczynków, obwieszają się nimi i chcą z nimi wejść. Przejdą tak, jak przejdzie wielbłąd ze swymi garbami przez ucho igielne.