[...] napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali [...].

Drugi List Pawła do Koryntian 6,1

Przeciwko łasce można grzeszyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób, to gdy zgrzeszyłem przeciw pierwszemu przykazaniu i do tego dodaję diabelski uczynek zwątpienia czy trwogi, czy mam wiarę, a sumienie zapewnia mnie, że Bóg nie odpuści mi grzechów i nie ma już dla mnie łaski. Drugi sposób, to gdy wykonuję dobre uczynki i do tego przydaję diabelski uczynek polegania na nich i pocieszania się, że dzięki nim ostoję się przed Bogiem, bo w nich nie ma grzechu. Przez to odrzucam od siebie łaskę, uznając ją za zbędną i niepotrzebną, bo tego samego mogą dokonać uczynki. Wtedy jednak zapieram się Boga i jego łaski.