Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Rz 8,15

Boże mój i Panie – tak nas stworzyłeś, że bez poczucia bezpieczeństwa i bez rodziny nie jesteśmy szczęśliwi, cierpimy i chorujemy. Twój Syn powiedział, że nie zostawi nas sierotami i obiecał dom w niebie. Przez Ducha Świętego jesteśmy Twoimi dziećmi. Koniec z nieprzebaczonym grzechem, poczuciem winy i lękiem. Czy można marzyć o czymś większym? Tylko ten, kto poczuł smak niewoli grzechu, uwikłania w nałogi, nienawiść czy poczucie własnej sprawiedliwości, zrozumie, czym jest wyzwolenie. Daj mi, Boże, codzienną świadomość mojej przynależności do Ciebie i wolności w Jezusie. Przez Twojego Ducha Świętego ucz odpowiedzialności Twojego dziecka. Dziękuję za Twoją łaskę! Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło