Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21

Święty Boże, brzydzisz się grzechem. Tyle zła wokół mnie. Niepokój wywołują we mnie informacje o szerzącej się nienawiści, cierpieniu bezbronnych i niewinnych. Dziękuję Ci, że Ty w Synu swoim Jezusie, dałeś nam światło, które rozprasza mroki ciemności. Zło zostało pokonane. Alleluja! Bądź przy mnie i pozwól mi w codziennych walkach duchowych rozróżniać dobro od zła. Nie chcę żyć w szarości, w której wszystko jest dozwolone, która wszystko bezwzględnie toleruje. Daj mi odwagę mówić „nie”, daj mi odwagę nadstawiać „drugi policzek”. Nie chcę być jedynie biernym obserwatorem, chcę działać i zmieniać rzeczywistość wokół mnie. Pomóż mi czynić dobro. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło