Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Hbr 11,6

Jak Noe, który przez zaufanie Bogu zbudował arkę, jak Abraham, który przez zaufanie Bogu wyruszył w drogę, jak Mojżesz, który przez wiarę opuścił Egipt, jak Samson, Dawid i Samuel przez wiarę podbili królestwa i zaprowadzili sprawiedliwość. I jak Jezus – dokończyciel wiary – cierpiał na krzyżu i usiadł po prawicy tronu Bożego. Choć o odrobinę takiej wiary proszę. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło