Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, i że jako ostatni nad prochem stanie! Hi 19,25

Boże, Ty jesteś Początkiem i Końcem wszystkiego. Dałeś mi życie, ukształtowałeś mnie na swoje podobieństwo, jestem Twym niepowtarzalnym dziełem. Uwielbiam Cię za to. Z tej perspektywy słowa: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz nie brzmią tak strasznie. Świadoma swej grzeszności przed Tobą, Święty Boże, proszę, bądź ze mną aż do końca moich dni. Chociaż niepewnie wypatruję tego, co przyniesie mi kolejny dzień, wiem jednak, że Ty jesteś Panem życia i śmierci. W Twoich rękach są moje losy. Nie chcę się bać tego, co nieuniknione, co stanowi część życia – śmierci. Dziękuję Ci za nową perspektywę, którą mi dajesz. Perspektywę wiary, nieograniczoną czasem, śmiercią, chorobą i bólem. Bądź uwielbiony, Boże, w moim życiu. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło