Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. 3 J 11

Dziękuję, że nazwałeś mnie umiłowaną! Znasz każdy mój czyn, widzisz każdy mój krok i każdy ślad, jaki zostawiam. Ślady na drodze znikają, ślady w życiu pozostają. Tak często nie wiem, które są dobre, a które złe. Nie wiem, dokąd prowadzą. Niektóre zatarł czas. Dobrze, że Twoje ślady, Panie, są trwałe i pozostały w sercu.

Nie chcę naśladować tego, co złe. Z troską patrzysz, kiedy idę w niewłaściwą stronę. Z miłością prostujesz moje pokręcone drogi. Zachęcasz do innej postawy i przebaczasz. Tylko dobro pochodzi od Ciebie!

Spraw, abym zawsze potrafiła odróżnić to, co jest dobre w Twoich oczach i naśladować Ciebie w codziennym życiu. Spraw, abym pozostawiała dobre ślady w innych. Ślady, które będą prowadzić zawsze do Ciebie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło