Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; On zna tych, którzy Mu ufają. Na 1,7

Dobry Boże, w Twoim Słowie odnajduję wiele obietnic, które są mi potrzebne szczególnie w trudnych momentach mojego życia. Dziękuję, że Ty przez swego Ducha Świętego stale na nowo utwierdzasz mnie w przekonaniu, że warto Tobie bezgranicznie zaufać. Warto cierpliwie czekać na Twoją pomoc i na Twoje rozstrzygnięcia, na Twoje posilenie i pocieszenie. Nadzieja pokładana w Twej wielkiej dobroci i łasce jest najlepszym sposobem na to, by uniknąć rozpaczy i poczucia beznadziejności. Panie, nie pozwól mi pogrążać się w smutku i rozpaczy. Nie pozwól zapominać, że Ty doskonale wiesz o wszystkim, co dzieje się w moim życiu i na pewno w odpowiednim momencie zareagujesz, bo jesteś kochającym Ojcem, który dba o swoje dzieci. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło