Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają.

Ewangelia Łukasza 5,31

Dla chorego lekarz jest kimś potrzebnym i miłym, zdrowi nie zwracają na niego uwagi, czego przykładem jest kobieta kanaanejska. Zna ona niedolę swoją i swojej córki, i dlatego podąża za Chrystusem i w swojej ufności nie daje się ani odpędzić, ani zastraszyć. Podobnie musiało też być z Mojżeszem – najpierw musiał odczuć, czym jest grzech, aby łaska stała się słodką. Dlatego na próżno przedstawiać Chrystusa przyjacielskiego i miłego, jeśli przedtem człowiek przez poznanie samego siebie nie zostanie upokorzony i nie zacznie pożądać Chrystusa, jak to mówi Maria w Magnifica: „Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym” (Ewangelia Łukasza 1,53). Wszystko to jest nam powiedziane dla pocieszenia i napisane dla nędznych, nieszczęśliwych, ubogich i wzgardzonych ludzi, by wiedzieli, u kogo mogą znaleźć pociechę i pomoc. Ale jakże natura i rozum buntują się, że muszą się tak ze wszystkiego ogołocić i wszystko porzucić, do czego są przywiązane, i polegać tylko na samym Słowie – one skłaniają się ku czemuś przeciwnemu! Oby Bóg pomógł nam w naszej niedoli i umieraniu w osiągnięciu takiej odwagi i wiary!