Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!

Księga Psalmów 90,12

Ponieważ nasze życie jest w istocie tylko ciągłym zdążaniem ku śmierci, to powinniśmy przez całe nasze życie studiować sztukę dobrego i godnego życia i umierania. Kto dobrze żył, nie może źle umierać. Zaś rzadko dobrze umiera ten, kto źle żył. Żyć dobrze nie oznacza codziennie upijać się jak bela – tak sądzi świat – ale żyć w wierze w Syna Bożego (List Pawła do Galacjan 2,20). Żyję jednak nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Gdyż to, czym żyję teraz w ciele, to życie w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i dał siebie samego za mnie. Dobrze umierać znaczy chętnie umierać. Chętne umieranie przynosi wiara, dobre umieranie przynoszą owoce wiary. Kto tu wierzy, że przez Jezusa ma łaskawego Boga, ten chętnie umiera. Wie bowiem, dokąd pójdzie. Kto zaś właściwie postępuje wobec bliźniego i czyni mu tak, jak chciałby, by on jemu czynił, nie może na tym źle wyjść.