11. Niedziela po Trójcy Świętej

(1) Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział:W pewnym mieście było dwóch mężów, Jeden bogaty, a drugi ubogi. (2) Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, (3) Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, Którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego Razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, Na łonie jego sypiała i była mu jak córka. (4) Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, Aby je przyrządzić dla podróżnego, Który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, I ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. (5) Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. (6) Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. (7) Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki Saula. (8) Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. (9) Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. (10) Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. (11) Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. (12) Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, Ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. (13) Wtedy rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. (14) Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. (15) Potem Natan poszedł do swojego domu. 2 Sm 12, 1-15a

Na początek zastanówmy się : Cóż jest treścią przeczytanej  historii ? Musimy odpowiedzieć : rozmowa króla Dawida z prorokiem Natanem.

Jak doszło do tej rozmowy ? O tym mówi nam dokładnie 2 Księga Samuelowa 11 rozdział  (Dawid ,Uriasz i Betszeba) przedstawiając nam upadek  Dawida .

Jak doszło do tego że Dawid , który był mężem bardzo oddanym Bogu stał się mordercą i cudzołóżnikiem ?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być bardzo proste. Wygodne życie w dniach potęgi i chwały, a co za tym idzie bardzo często brak modlitwy i czujności! Tutaj nas dzisiaj Słowo Boże przestrzega.

U Dawida to wygląda w ten sposób, że już nie wyrusza tak, jak dawniej ze swym wojskiem na wojnę, ale wygodnie sobie żyje. Szatan tylko na taką chwilę czeka kiedy brak czujności, modlitwy i przystępuje do niego, prowadzi go do grzechu. A wynik ? O wyniku  dowiadujemy się w 11 rozdziale tejże księgi. Król Dawid, wydawać by się mogło tak bliski Bogu, autor tylu pięknych Psalmów, jest cudzołożnikiem i mordercą! Gdyby nam tej historii Słowo Boże nie przedstawiło to trudno by było w to uwierzyć. Jakiż to szatana!

Dawidowi z pewnością nigdy się nie śniło, że list poprzez który wysłał on Uriasza na śmierć znany będzie całej ludzkości na ziemi. On jest w Biblii i daje powód nieprzyjaciołom Pańskim do urągania . To straszne!

Do czego doprowadza upadek dziecięcia Bożego? Do tego, że świat piętnuje wszystkich wierzących. A ile smutku i wstydu przynosimy Panu naszymi upadkami!

Jednak większa od naszych upadków jest łaska Boża. Bo Pan nie ma upodobania w śmierci grzesznika lecz oczekuje, by grzesznik się nawrócił.

Bóg posyła do domu Dawida proroka Natana. Jak Natan wypełnia swoją misję? Na samym początku spotkania wygląda jakby Natan szukał u Dawida porady prawnej. Opowiada o bogaczu, który ukradł biednemu sąsiadowi jedyną owieczkę ( 2 Sm 12, 1-4).  Dawid z oburzeniem odpowiada (2 Sam 12,5-6) i ku swojemy zaskoczeniu słyszy odpowiedź jakiej najmniej spodziewał (2 Sam 12, 7)

Przypomnijmy sobie – komu zawdzięcza Dawid swoją pozycję i swoje królestwo ? Tylko Bogu !!!!!

A czego, jak myślicie, Bóg od Dawida  oczekiwał ?

Oczekiwał, że będzie wzorem i przykładem w wypełnianiu przykazań !!! Wiele zostało mu dane dlatego też Bóg wiele od niego oczekiwał. Dawid nie może się kierować swoimi kaprysami i zachciankami, lecz we wszystkim jest zależny od Boga, który krzywdy i grzechu nie akceptuje i nie puszcza płazem. O tym musimy pamiętać i tego uczy nas ta dzisiejsza historia: Bóg broni skrzywdzonych. Dawid chce się zrehabilitować i zaczyna pokutować  (2 Sm 12, 13), widzimy to w słowach Psalmu 51. Skutki grzechu musi ponieść  syn poczęty w grzechu – umiera ! Jednak obietnicą zostaje objęty następca Dawida,  syn Salomon, a potem kolejne osoby aż do przyjścia Jezusa Chrystusa.

Gdy w pokucie zawołasz do  Pana, On i tobie przebaczy . Amen

ks. Jan Byrt