Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie 1 Tes 5,16–17

Jestem wdzięczna Tobie, Panie, za każdy dzień, za obecność bliskich osób, za Twoją Obecność. Za zdrowie i siły z Twojej hojnej ręki, za cudowny krajobraz zimą i latem, za tak wielką różnorodność i możliwości, których jesteś autorem. I za każdym razem za ratunek, Twój ratunek, Panie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło