Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Mt 16,26

Ojcze mój! Nie chciałam pozyskać dla siebie całego świata, ale chciałam zmienić wiele rzeczy. Nie wszystkie przyniosły pożytek, nie wszystkie wyrażały troskę o duszę moją i innych. Przebacz, że nie zawsze wiedziałam, co jest dla mnie dobre i dobre dla moich bliskich. Twoje Słowo uświadamia mi, że nie mam zupełnie nic, co mogłabym Tobie dać w zamian za swoją duszę! Mogę jedynie prosić w pokorze serca, byś Ty sam oczyścił i napełnił moje puste serce i ręce swoją miłością, wdzięcznością, pokojem, radością. Dziękuję, że z troski o moją duszę siebie ofiarowałeś na krzyżu. Twoja śmierć jest zapłatą za moje grzechy, a Twoje zmartwychwstanie otwiera niebo. Proszę, byś zachował moją duszę w czystości dla Twego Królestwa. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło