A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. 1 Kor 15,58

Wielki i potężny Boże, Ty jesteś naszą opoką i wsparciem, zawsze niewzruszenie możemy na Tobie polegać. Codziennie wspierasz nas, wzmacniasz w naszej bezsilności.

Dziękujemy Ci za moc, którą nas obdarzasz, za wielką Twoją miłość, dzięki której możemy zawsze być pewni, że nasza praca, nasz trud jest potrzebny. Spraw, Panie, by wszyscy ludzie, głoszący w różny sposób ewangelię, nigdy nie tracili zapału i sił, by zawsze towarzyszyła im stałość, której Ty jesteś źródłem. Daj, by Kościół Twój pełen był zapalonych do pracy ludzi, by każdy z nas, bez względu na to, jaką pełni w nim funkcję, przyczyniał się z całych sił do głoszenia prawdy o Tobie.

U progu nowego roku kościelnego prosimy Cię o błogosławieństwo dla wszystkich przedsięwzięć w naszych parafiach i organizacjach, by wszystkie plany i zamierzenia na ten rok powiodły się z Twoją pomocą i by codziennie przybywało pełnych niewzruszonego zapału pracowników w Twojej winnicy. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło