O nim [Jezusie] to świadczą wszyscy prorocy [...].

Dzieje Apostolskie 10,43

Dlatego kto chce czytać Pismo naprawdę z pożytkiem, niech szuka w nim Chrystusa, a wtedy z pewnością znajdzie życie wieczne. Podobnie, gdy Pismo Mojżesza i proroków studiuję i nie poznaję, że Chrystus dla mojego i wszystkich ludzi zbawienia zstąpił z nieba, stał się człowiekiem, cierpiał, umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, abym przez niego był pojednany z Bogiem, miał odpuszczenie wszystkich grzechów, łaskę, sprawiedliwość i życie wieczne, to zupełnie nic mi nie pomoże moje czytanie i studiowanie Pisma. Gdyż jeśli nie znalazłem i nie poznałem Chrystusa, to nie znajdę zbawienia i życia wiecznego, a tylko gorzką śmierć. Gdyż jest postanowione u naszego miłego Boga, że „nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”, jak tylko imię Jezus (Dzieje Apostolskie 4,12).