[Izraelici], z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.

List Pawła do Rzymian 9,5

Pokonanie grzechu, śmierci i potępienia i, wbrew nim, uzyskanie sprawiedliwości, życia i błogosławieństwa od Boga, to nie jest dzieło jakiegoś świętego człowieka, jakby się on nie zwał, także nie Gabriela. Ponieważ Pismo to dzieło przypisuje wyłącznie Chrystusowi, stąd wniosek, że jest On prawdziwym, rzeczywistym, samym Bogiem. Gdyż jeślibym wierzył, że cierpiała dla mnie jedynie ludzka natura, to Chrystus byłby dla mnie złym zbawicielem i sam potrzebowałby zbawiciela. Jeśli jednak swój skarb i cały ciężar pokładam w tym, że Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, za mnie umarł itd., to przeważa to i daleko więcej znaczy niż wszelki grzech, śmierć, piekło, płacz i ból serca.