[...] i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny [...].

Księga Izajasza 9,5

Chrystus dlatego nazwany tu jest „Cudownym”, że wszystko, co czyni On ze swoim Kościołem chrześcijańskim, jest cudowne i wyjątkowe. Zatem Kościół chrześcijański ma cudowną sprawiedliwość i świętość ukrytą przed rozumem. Gdy jednak przychodzi krzyż, dzieje się coś znacznie cudowniejszego i wyjątkowego. Gdyż chrześcijanin, ochrzczony i wyznający Chrystusa, musi w tym świecie cierpieć i znosić prześladowania ze względu na Chrystusa i ewangelię. Nazwany jest też „Doradcą”, dlatego że jest wiernym wspomożycielem, mogącym dać dobrą radę we wszelkiej biedzie tam, gdzie trzeba porady, zrozumienia i pociechy. Gdyż tak, jak cudownie prowadzi i rządzi swoim Kościołem, pod grzechem, krzyżem, smutkiem, pohańbieniem, poniżeniem i prześladowaniem, by miał (w nim) ochronę, tak samo rządzi nim przez dobrą, wierną radę, wspierając go i pomagając we wszelkich cierpieniach. Nazwany jest także „Mocnym”, gdyż kiedy przywodzi na nas różne nieszczęścia, pozwalając by diabeł prześladował nas wewnętrznie, a świat zewnętrznie, w tym cierpieniu umacnia nas przez swoją wierną radę i święte Słowo i chce nas kiedyś z mocą z tego wyprowadzić. Ponadto nazwany jest też „Bohaterem”, tzn. wojownikiem. Tak mówimy o mocarzu, który ma umiejętności i siłę do walki, który uderza i obala wokół siebie całe hufce wrogów. Przez to imię prorok ukazuje, jak ten Król i Pan będzie postępował ze swoimi przeciwnikami.