Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego i miejsce przebywania chwały twojej. Ps 26,8

Boże! Twoja chwała – jak pięknie i tajemniczo to brzmi! Ale, Panie, gdzie jest to miejsce Twojej chwały? W niebie? Jeżeli tam, to gdzie jest to niebo? Ty, Panie, powiedziałeś, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w Twoim imieniu, tam jesteś pośród nich. Tam jest też Twoja chwała. Spraw, bym nie omijała takich miejsc i spotkań. Spraw, by Twoja chwała wypełniała mnie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło