Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

Księga Izajasza 40,3

Właściwym urzędem Jana jest przygotowanie drogi dla Chrystusa. Ma on za zadanie ukorzyć świat, głosząc, że wszyscy są grzesznikami, straconymi, potępionymi, biednymi, potrzebującymi, nędznymi ludźmi i że nie ma żadnego żywota, dzieła, stanu jakby nie świętego, pięknego czy dobrego, które by nie było pod potępieniem, jeśli Chrystus Pan nie będzie wśród nich mieszkać, działać, przebywać i żyć i wszystko, co się będzie dziać i czynić, będzie przez wiarę w niego. Zatem wszyscy potrzebują Chrystusa i winni ze wszystkich sił starać się mieć udział w jego łasce. Tam, gdzie głosi się, że dzieło i życie człowieka są niczym, tam jest prawdziwy głos Jana na pustyni i czysta, nieskażona prawda chrześcijańskiej nauki. Na tym polega naprawdę przygotowanie drogi Panu, jej wytyczanie i przecieranie.