Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać wam Królestwo. Łk 12,32

Boże, Ty widzisz mój grzech. Nie mogę go ukryć przed Tobą. Mój grzech oskarża mnie, zabiera mi spokój, oddala od Ciebie. Ty jednak, Boże, trwasz niewzruszenie w swej miłości przy mnie i przez swojego Syna Jezusa Chrystusa otwierasz mi drogę do zbawienia. Otwierasz mi niebo i wieczne życie w Twoim Królestwie.

Dziękuję Ci za nadzieję, że wraz z innymi i ja mogę dostąpić łaski odpuszczenia win. Spraw, Boże, w swej nieskończonej dobroci, abym – gdy przyjdzie ponownie w chwale Twój Syn – była w gronie tych, co Go w pokutnej modlitwie wyczekują. Ze względu na obietnicę i miłosierdzie Twoje daj wszystkim pokutującym zamieszkać w Twoim Domu – Królestwie Niebios.
Amen

źródło