I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

Ewangelia Łukasza 2,10-11

I Święto Bożego Narodzenia

Kazanie aniołów głosi, że to dziecię jest naszym Zbawicielem, przynoszącym nam wiele pociech i radości, jak największy skarb. Gdzie on przebywa, tam spoglądają wszyscy aniołowie i sam Bóg. Ten skarb złożył Bóg nie tylko na łonie matki, ale także w twoje i moje ręce, mówiąc: „On ma być twoim, ty masz z niego korzystać i wszystko, co On ma na niebie i na ziemi ma być twoim”. Kto zaś tego słucha i nie raduje się, ten zasłużył na to, by piorun z nieba wbił go na dziesięć łokci pod ziemię. My zaś winniśmy Bogu dziękować za tę jego łaskę i prosić go, by to anielskie kazanie głosił wprost do naszych serc i w nich je zapisał, abyśmy w tym Zbawicielu znaleźli prawdziwą pociechę i w nim mogli przezwyciężyć śmierć i diabła. Ku temu bądź nam pomocą, nasz miły Panie i Zbawco, Chrystusie. Amen.