Święto Epifanii w Żyrardowie

Inauguracja kolejnej kadencji Biskupa Kościoła.

W Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii) w kościołach ewangelickich w całej Polsce odbyły się okolicznościowe nabożeństwa świąteczne. Nie inaczej było w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej, gdzie nabożeństwa z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej poprowadził Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

Tekstem, który był podstawą rozważania kazalnego, nie był wyznaczony na ten dzień fragment z Listu do Efezjan, ale tekst z Listu do Rzymian 1,16-17 („Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej”). Był to ten sam tekst, na podstawie którego ks. Jerzy Samiec wygłosił kazanie po wprowadzeniu w urząd Biskupa Kościoła 6 stycznia 2010 roku w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie.

Po dziesięciu latach i zakończeniu pierwszej kadencji Biskup Kościoła ponownie rozważał tekst ap. Pawła. – Gdy mówimy ‘Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej’ i chcę żyć wiarą dziś to oznacza to, iż przez pryzmat wiary powinniśmy analizować współczesne problemy (…) Życie wiarą to odkrycie świeżości powiewu Ducha Świętego – mówił bp Samiec.

W ten symboliczny sposób bp Jerzy Samiec zainaugurował kolejną 10-letnią kadencję po wyborze, którego dokonał Synod Kościoła 12 października 2019 r.
Bp Samiec poprowadził nabożeństwa w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej, zastępując dk. Halinę Radacz, która na co dzień pełni tam służbę duszpasterską.
Po każdym z nabożeństw odbyło się spotkanie z parafianami.źródło: ewangelicy.pl