Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? 1 Mż 18,14

Rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. Łk 17,5