Słowo na dziś

2021-04-20

Nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Kol 1,23

2021-04-19

W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Rz 8,37

2021-04-18

Paweł pisze: Łaska Boga okazana mi nie była daremna. 1 Kor 15,10

2021-04-17

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Kol 3, 16

2021-04-16

Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Ef 5,9-11

2021-04-15

Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Dz 13,52

2021-04-14

Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

2021-04-13

Jan powiedział: Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Łk 3,8

2021-04-12

Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego. Łk 2,29-32

2021-04-11

Gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje. Mt 6,21

2021-04-10

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. 2 Kor 4,16

2021-04-09

Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rz 8,31