Słowo na dziś

2021-10-03

Wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jk 5,11

2021-10-02

Paweł napisał do Filemona: Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Flm 7

2021-10-01

Jezus powiedział: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Łk 14,16-17

 

2021-08-31

Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. 1 J 3,2

2021-08-30

Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw. Ef 5,13

2021-08-29

Jezus mówi: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. J 14,23

2021-08-28

Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Dz 2,39

2021-08-27

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Tm 3,16

2021-08-24

Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Kol 1,13

2021-08-23

Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. 1 P 1,15

2021-08-22

Społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. 1 J 1,3-4

2021-08-21

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8