Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności. Iz 58,10

Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Łk 6,36