Bóg jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Ps 62,7

Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Hbr 12,12-13