Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Ps 130,6

Umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jud 20-21