Moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Iz 45,12

W Chrystusie zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Kol 1,16