Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Ps 25,8

Przystąpił Piotr do Jezusa i rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Mt 18,21-22