Spójrz tedy ze swego świętego przybytku, z nieba, i pobłogosław twój lud, Izraela. 5 Mż 26,15

Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Łk 1,54