Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Ps 85,7

Jezus mówi: Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. J 16,22