Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi. 2 Sm 23,3-4

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Mt 5,14