Stanie się w dniach ostatecznych, że (…) żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Iz 2,2.4

Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. J 20,21