Nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los. Kz 3,22

Z radością [dziękujcie] Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Kol 1,11-12