Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. 3 Mż 19,32

Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Flp 2,3