Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane! Jr 50,5

Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. J 6,68