Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Ps 39,2

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19