Bóg pośle anioła swego przed tobą. 1 Mż 24,7

Anioł (…) rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. (…) A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Mt 28,5.7