Pan Zastępów jest On cudowny w radzie, wielki mądrością. Iz 28,29

Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Mt 21,42