Gdy również całe to pokolenie wymarło (…) nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. Sdz 2,10

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. 2 Tm 2,8