On jest twoją chwałą i On jest twoim Bogiem. 5 Mż 10,21

Jezus Chrystus mówi: Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Obj 22,13