W ręce twoje polecam ducha mego, odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. Ps 31,6

Zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Rz 8,2