To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia! Iz 25,9

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Łk 1,68